Öppna API:er vägen framåt för GoEco!?

Nu tittar vi på hur öppna API:er kan användas för att ta reda på en persons beteende och vanor när det gäller, mat, konsumtion, energi, resor med mera.

Syftet är att användaren av vår applikation GoEco inte ska behöva fylla i så mycket uppgifter själva. Det här kan vara ett intressant spår i utvecklingen av GoEco verkar det som.

De som verkar mest intressant för oss att titta närmare på när det gäller GoEco är öppna API:er som idag används på följande sätt. Antingen att bygga vidare på eller bara hänvisa våra användare till om de redan fyller den funktion som önskas.

 • Energimolnet.se – All energi på ett ställe, energidata från hela sverige rakt in i fastighetssystem, webbsidor och appar.
  • Kan förhoppningsvis användas för att kartlägga en enskild individs förbrukning.
 • Skjutsgruppen.nu – Samåk från överallt till överallt.
  • Kan användas för att rekommendera en person alternativa färdsätt som är mer hållbara.
 • Säsongsmat.nu – Listar råvaror efter säsong och tillhandahåller recept.
  • Skulle kunna användas för att tipsa användaren om hållbara val när hen ska handla mat.
 • Matapi.se – matAPI är ett REST-API som låter dig bygga applikationer med data från Livsmedelsverkets databas.
  • Om det finns ett API som också kan visa varors livscykelanalys så skulle det kunna vara intressant för GoEco.
 • Open Stockholm Platsdata API – Information om verksamheter och geografiska platser i Stockholm, tex lekplatser och löpspår.
  • Kan antagligen användas för att visa förbrukning av avfall kopplat till ett visst område. Så att en jämförelse med eller uppskattning av GoEco-användarens förbrukning kan göras.
 • ICA inofficiellt API – Dokumentering av APIet som ICAs smart app använder. Hämta information om hur mycket bonus man har på sitt ICA-kort, information om affärer etc. Notera att detta är ett inofficiellt API som inte är officiellt dokumenterat eller publicerat av ICA.
  • Det här skulle kunna vara intressant i framtiden om ICA, COOP och Axfoods matbutiker skulle vilja dela data när det gäller en kunds val av t ex ekologiska varor. Eller om det finns en livscykelanalys kopplad till en vara så skulle den datan kunna summeras och visa på kundens CO2 utsläpp t ex.

Den information som vi eventuellt samlar in om användarna skulle också kunna göras tillgänglig som en öppen API för att kunna jämföra med andra användare och ligga till grund för policybeslut som rör människors livsstil som exempel. Det är just nu bara fantasin som sätter gränserna för vad det skulle kunna användas till.

Här ett annat exempel hur öppna API:er kan användas.

Biståndet | Granskning och information om det svenska biståndet.

Fler exempel finns här: http://apikatalogen.se/

Här kan du lära dig mer om tanken med öpnna data: http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppna_data

Tipsa gärna om du får några idéer på API:er vi borde kunna använda!

Post a comment