Några exempel på hur vi själva arbetar med empowerment

  • program som fokuserar egen handling och lärande utefter egna förutsättningar
  • vandrande ledarskap samt coaching
  • möten och mötestekniker där alla kommer till sin rätt

Snabbprova empowerment
Har du prövat att undvika ordet men?
Ibland händer det att vi hamnar i debatt med någon utan att det alls var meningen. Inte sällan är det ett litet ord, eller kanske två som ställer till det – ja, men… De två orden tar bort mycket av vad din samtalspartner just sagt. Om du vill prova att förändra ditt språk i samtal och även i skriven form, är byte av ordet men till och en enkel start av ett språkbruk med mer inkluderande och lyssnande attityd.