Framtidens program för att stödja hållbara beteendeförändringar

GoEco är namnet på det projekt som handlar om att utveckla ett verktyg som inspirerar till en grönare livsstil. Vi kommer till skillnad mot EkoTeamboken som togs fram på 90-talet att använda oss av digitala plattformar såsom smarta telefoner och sociala medier för att nå våra målgrupper som är personer mellan 25-35 år som vill gå från ord till handling och bli mer ekoreko på ett roligt och lustfyllt sätt!

Inspiration till verktyget hämtas från spelvärlden, framgångsrika mobilapplikationer och bygger på trovärdiga fakta från etablerade forskare som anpassas för att passa målgruppen och vårt syfte. Det ska vara roligt och lätt att göra rätt!

För att lyckas så bra som möjligt samarbetar vi med aktörer som har spetskompetens inom sitt område. Det är organisationer som har fakta om ekologiska fotavtryck, psykologer som är experter på beteendevetenskap, professionella interaktionsdesigners, och erfarna programmerare som arbetar med öppen källkod.

Introduktion till GAP och GoEco

Presentation på engelska om GoEco

Presentation of behaviour change program GoEco 2013 09-26 from Andreas Sidkvist

Utvecklingen av GoEco pågår under tre år

Projektstart var 2013 och du kan följa oss i vårt arbete via vår Facebooksida och Twitter. Projektet är EU-finansierat och sträcker sig över tre år.

IMG_8494

19 augusti 2014. Idégenerering för att ta fram förslag på hållbara handlingar.

Vårt projekt är en del av ett större projekt som går under namnet  CELLS (Community Environmental Learning Laboratories for Sustainability) där fem andra GAP-organisationer i fyra länder ska uppdatera och effektivisera sina program  som syftar till att engagera personer i ett hushåll att leva mer miljö- och klimatsmart.  Här finns en text på vår moderorganisation GAP Internationals hemsida  som beskriver projektet lite närmare.

Projektet stöds av EU

EU_flag_LLP_SV-01

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. 

Bakgrund

EkoTeam-handboken togs fram av GAP i mitten på 90-talet i samarbete med bland andra Naturskyddsföreningen, de största studieförbunden (ABF, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, och Medborgarskolan), Hyresgästföreningen, KF och UNEP. EkoTeam-programmet har i flera internationella studier visat sig fungera “bäst i test” när det gäller att åstadkomma långsiktigt hållbara beteendeförändringar.

Så här såg boken ut när det begav sig i mitten av 90-talet:

Skärmklipp 2014-12-16 20.32.58

Så här beskrevs EkoTeam