Det globala
GAP Startade i USA för 20 år sedan och finns nu i över 20 länder runtom i hela världen. Globalt har miljontals människor deltagit i GAPs program sedan starten. I Sverige har GAP tidigare varit aktiva under Agenda 21-tiden och ett tusental hushåll har deltagit i Ekoteam, en slags handlingsinriktad studiecirkel.

Siffrorna visar vad hushåll som genomfört EkoTeam har minskat sin förbrukning med

Aktionen
GAP arbetar för att människor ska motiveras och inspireras att göra hållbara val i sina liv. Det handlar om att agera genom att förändra sitt eget beteende genom att leva mer hållbart. Alla GAP-aktiviteter som har genomförts världen över har haft fokus på empowerment och resursförbrukning ur olika perspektiv.

Planen
Planen är att miljontals människor världen över successivt ska bli mer medvetna och med hjälp av GAPs handlingsprogram börja leva mer hållbart.  Och när tillräckligt många börjar leva och verka för en hållbar utveckling inträffar så småningom en vändpunkt då utvecklingen vänder och vi får en mer livskraftig och hållbar värld igen.